Περιγραφή blog

Tο καντήλι συμβολίζει το ανέσπερο φως που είναι ο Χριστός και καλούμαστε να τον μιμηθούμε. Δηλαδή, να φωτίσουμε τους εαυτούς μας με το αληθινό φως της γνώσεως και να γίνουμε φώτα, όπως οι μαθητές του Χριστού . Αυτό αποτελεί και το Βlog myorthodoxsite.blogspot.gr
...«Αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε· τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις υμάς», Απ. Παύλος, Α' Θεσ. 5-17...
*Συνεχώς καινούρια θέματα ... κοινοποιήστε τα θέματα που σας αρέσουν*

Κ


Συνολικές προβολές σελίδας

Εκκλησιαστικο Ορθοδοξο Ημερολογιο 2019 με Νηστειες - ολοι οι μηνες σε βιντεο

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διδακτικές ιστορίες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διδακτικές ιστορίες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Είναι δύο άγγελοι που συζητούν για την ζωή τους στον ουρανό. 
Ο ένας βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Από την γη στον ουρανό. Πάνω κάτω . Συνέχεια.

Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

O ΨΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ
Ένας ψαράς κατεβαίνει κάθε νύχτα στην παραλία για να ρίξει τα δίχτυα του. Ξέρει πως όταν βγαίνει ο ήλιος έρχονται τα ψάρια στην παραλία για να φάνε αχιβάδες, γι’ αυτό πάντα ρίχνει τα δίχτυα του πριν ξημερώσει.


Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

Για όσους Κοινωνούν Ανεξομολόγητοι


Αποτέλεσμα εικόνας για Για όσους Κοινωνούν Ανεξομολόγητοι

Ένα θαύμα του Αγίου Ευγενίου

Στα χρόνια του βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του νέου, πλήθος από Σκύθες με δική του διαταγή ξεκίνησαν για την Ανατολή. Κάποτε έφτασαν και στην Τραπεζούντα.


Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΕ ΝΑ ΒΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΘΕΙΑ ; ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ…


Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΗΘΊΖΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΘΕΙΑ; ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ…

Ο αείμνηστος πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, ηγούμενος τότε, γιά 50 περίπου χρόνια στό ιστορικό μοναστήρι Λογγοβάρδας στήν Πάρο, στό βιβλίο του «Πόλεμος κατά τής βλασφημίας» σημειώνει κάποια συνταρακτικά περιστατικά τά οποία νομίζουμε ότι αξίζουν γιά μία ευρύτερη δημοσιότητα.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Ἡ ε ὐ λ ο γ ί α τ ο ῦ χ ρ ό ν ο υ (π. Δημητρίου Μπόκου)


xonos-cf87cf81cf8ccebdcebfcf82

Μιὰ φο­ρὰ κι ἕ­ναν και­ρὸ – λέ­ει τὸ πα­ρα­μύ­θι – ὁ Θε­ὸς ἔ­σκυ­ψε ἀ­πὸ τὸν οὐ­ρα­νὸ κι ἔ­ρι­ξε ἕ­να βλέμ­μα στὴ γῆ. Δὲν ἔ­μει­νε ὅ­μως εὐ­χα­ρι­στη­μέ­νος μὲ ὅ­σα εἶ­δε ἐ­κεῖ. Οἱ ἄν­θρω­ποι, ἂν καὶ τοὺς εἶ­χε δώ­σει ὅ­λα τὰ κα­λά, εἶ­χαν γε­μί­σει τὴ ζω­ή τους μὲ προ­βλή­μα­τα. Ὁ Θε­ὸς στε­νο­χω­ρή­θη­κε πο­λύ, για­τὶ τοὺς ἀ­γα­ποῦ­σε καὶ ἤ­θε­λε νὰ εἶ­ναι ὅ­λοι κα­λά. Ἔ­πε­σε σὲ βα­θειὰ συλ­λο­γή. Τί ἄλ­λο θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ κά­μει γιὰ νὰ τοὺς βο­η­θή­σει; Ποι­ὰ εὐ­λο­γί­α δὲν τοὺς ἔ­δω­σε ἀ­κό­μα; Σκέ­φθη­κε τό­τε νὰ ἐ­πι­στρα­τεύ­σει τὸν Χρό­νο. Θὰ τὸν ἔ­στελ­νε στοὺς ἀν­θρώ­πους, ὥ­στε νὰ ἔ­χουν κά­θε εὐ­και­ρί­α μὲ ὅ­λη τους τὴν ἄ­νε­ση νὰ φτιά­χνουν σω­στὰ τὴ ζω­ή τους.

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΗΓΟΡΟΥΜΕ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΗΓΟΡΟΥΜΕ

Σὰν κεραυνοὶ ξέσπασαν οἱ θλιβερὲς εἰδήσεις γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς περιουσίας καὶ τὸν αἰφνίδιο θάνατο τῶν παιδιῶν τοῦ Ἰώβ. Ὅλα χάθηκαν τόσο ξαφνικὰ καὶ ἀπρόσ­μενα ! Καὶ τώρα καθισμένος ἔξω ἀπὸ τὸ σπιτικό του ὁ θεοσεβὴς καὶ πιστὸς Ἰώβ, μὲ ἕνα κομμάτι ἀπὸ πήλινο δοχεῖο στὰ χέρια του προσπαθεῖ νὰ ἀνακουφίσει τὸν πόνο ποὺ τοῦ προκαλοῦν οἱ πληγὲς τῆς ἀσθένειάς του. Ὅλα τὰ ἐπιτρέπει ὁ Θεός, καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἄσχημα ποὺ μᾶς συμβαίνουν, σκέφτηκε ὁ Ἰώβ . Καὶ ὁ δίκαιος ἄνδρας τὰ δέχεται ὅλα μὲ πίστη καὶ ὑπομονή . «Ὁ Κύριος ἔδωκεν , ὁ Κύριος ἀφείλατο· ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν , οὕτω καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον» (Ἰὼβ α΄ 21)· αὐτὴ ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ ἀν­θρώπου τοῦ Θεοῦ μπροστὰ στὰ τόσα δεινά.


Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ

Κάποιος ρωτούσε μια μέρα έναν άγιο άνδρα: «Πώς θα αγαπήσω πολύ τον Αγαθό Θεό;». Α! αποκρίθηκε ο άγιος, «ταπεινότης, ταπεινότης». Η υπερηφάνεια είναι αυτή που μας εμποδίζει να γίνουμε άγιοι. Η υπερηφάνεια είναι αλυσίδα, από όπου εξαρτώνται όλες οι κακίες. Η ταπείνωση είναι αυτή από όπου εξαρτώνται όλες οι αρετές (Λουκ. ις΄ 15) Η ταπείνωση ήταν πάντοτε και θα είναι η αρετή των αγίων. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει αληθινή αγιότης. Είναι θεμέλιο αυτή και φύλακας όλων των χριστιανικών αρετών, τις οποίες αυτή παρουσιάζει καθαρές και ευάρεστες στο βλέμμα του Θεού (Λουκ. ιη΄ 13-14). Με αυτήν κερδίζουμε την χάρη και τις ουράνιες ευλογίες.


Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

20χρονος είδε όνειρο τον αδελφό του που τον είχε κάνει έκτρωση η μάνα του πριν 17 χρόνια !«Μητέρα, απόψε είδα ένα όνειρο καί δέν φεύγει από τό μυαλό μου. Ήμουν στό σπίτι καί μπήκε ένας νεαρός, 2-3 χρόνια μικρότερος μου, καί μου είπε: Είμαστε αδέλφια.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Ένα εισιτήριο για Ξάνθη (Αληθινή ιστορία)


Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

π.Παύλος Παπαδόπουλος

 Ήρθε τις προάλλες μια μάνα με δύο μικρά παιδάκια στο ναό. Την είχα βοηθήσει οικονομικά και το καλοκαίρι. Ήρθε από την Ξάνθη. Τα ελληνικά της σπαστά. Το ντύσιμό της φτωχικό. Το πρόσωπό της γεμάτο παράπονο. Τα μαλλιά της πιασμένα βιαστικά προς τα πάνω, αλλοπρόσαλλα, ατημέλητα. Δεν ήταν χριστιανή. Μουσουλμάνα ήταν. Ήρθε στη Νάουσα για να δουλέψει στα χωράφια, στα ροδάκινα.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

~ "Τίνος είναι το παιδί μάνα;" - (Μια αλλιώτικη πεθερά...Δεν έχεις ξαναδιαβάσει τέτοιο αληθινό γεγονός !!!)Σχετική εικόνα


Όλη νύχτα ,η Νίκη η νεαρή μάνα με τα δύο μικρά παιδιά γύριζε στο στρώμα της.
Πώς θα το κρατούσε μυστικό το ότι μεγάλωνε μέσα της ένα νέο παιδί που δεν ήταν του άνδρα της ο οποίος έλειπε στην ξενιτιά; 

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

Τα Χριστούγεννα του ασκητή ...
Μία ανέκδοτη συγκλονιστική Αγιορείτικη ιστορία

Ἡ παροῦσα διήγηση εἶναι μία συγκλονιστικὴ ἐμπειρία τοῦ μακαριστοῦ π. Θεόκλητου Διονυσιάτη, ὅπως τὴν ἐμπιστεύθηκε πρὶν 38 χρόνια σχεδὸν στὸν Ἁγιορείτη Μοναχὸ π. Κύριλλο Παντοκρατορινό, ὁ ὁποῖος μὲ δέος  καὶ νοσταλγία πρὶν λίγες ἡμέρες μας τὴν μετέφερε. Από τὰ Happy Christmas λοιπὸν τῶν «εὐτυχισμένων» ἀνθρώπων ἂς ταξιδεύσει φέτος ὁ λογισμός μας στ’ Ἅγιονορος, ἐκεῖ στὰ φρικτὰ Καρούλια, μὲ τοὺς ξυπόλυτους ἀσκητᾶς καὶ σὲ ὅσα μας ἐξομολογιέται μὲ συγκλονισμὸ ὁ ἁγιασμένος καὶ σοφός μας π. Θεόκλητος ὁ Διονυσιάτης:

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ό παπα-Γιώργης, ιερεύς σε κάποιο χωριό της πατρίδος μου, έλεγε κάποτε ότι τον κατέτρωγε ή απορία πώς είναι άπειρος ο Θεός και πώς είναι άπειρος στα ιδιώματα Του, όπως: άπειρος στην σοφία Του, στην παντοδυναμία Του, στην πανταχού παρουσία Του, στην παγγνωσία Του, στην αγαθότητα Του, στην αγάπη Του... άπειρος !!! άπειρος !!! αυτή ή στοχαστική και επίμονη απορία τον κατέτρωγε μέρα-νύχτα.

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Υπάρχει ένας θρύλος στον οποίο ο Θεός εμφανίζεται στον καθένα μας μια φορά στη ζωή.
Υπάρχει ένας θρύλος στον οποίο ο Θεός εμφανίζεται στον καθένα μας μια φορά στη ζωή.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : “ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΤΙ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ Ο ΘΕΟΣ”
Μέσα από τα βάθη της ψυχής του τελούσε ο Άγιος τη Θεία Λειτουργία. Πενήντα ολόκληρα χρόνια δεν πέρασε ούτε μία μέρα χωρίς να λειτουργήσει .

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Η ελεημοσύνη του πλουσίου (Γεροντικό)
Κάποιος πλούσιος χριστιανός επισκέφτηκε κάποτε έναν Ερημίτη και φεύγοντας, του πρόσφερε ένα γερό φιλοδώρημα. Εκείνος όμως με κανένα τρόπο δεν ήθελε να το δεχθεί.

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Ο διακριτικός υποτακτικός . Διήγηση από Ευεργετινό .
Κάποτε ζούσε ένας αναχωρητής πάρα πολύ διακριτικός. Αυτός ήθελε να μένει  στα κελιά, αλλά προς το παρόν δεν εύρισκε κελί. Ένας άλλος Γέροντας, όταν έμαθε για τον αναχωρητή, και επειδή είχε ένα παράμερο κελλί άδειο, τον παρεκάλεσε να καθίσει σ’ εκείνο, μέχρις ότου βρει άλλο καλύτερο. Πράγματι ο αναχωρητής πήγε και κάθισε εκεί.

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Διδακτική ιστορία : Πρόσεχε τα χαρίσματα που ζητάς από τον Θεό
Κάποτε ένας μοναχός κάποιας Μονής παρακάλεσε τον Θεό να του ανοίξει τα μάτια για να βλέπει σε κάθε άνθρωπο την κρυμμένη κακία και να μπορεί έτσι να προτρέχει σε βοήθεια.

Δημοφιλεις αναρτησεις

Translate