Περιγραφή blog

Tο καντήλι συμβολίζει το ανέσπερο φως που είναι ο Χριστός και καλούμαστε να τον μιμηθούμε. Δηλαδή, να φωτίσουμε τους εαυτούς μας με το αληθινό φως της γνώσεως και να γίνουμε φώτα, όπως οι μαθητές του Χριστού . Αυτό αποτελεί και το Βlog myorthodoxsite.blogspot.gr
...«Αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε· τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις υμάς», Απ. Παύλος, Α' Θεσ. 5-17...
*Συνεχώς καινούρια θέματα ... κοινοποιήστε τα θέματα που σας αρέσουν*

Κ


Συνολικές προβολές σελίδας

Εκκλησιαστικο Ορθοδοξο Ημερολογιο 2019 με Νηστειες - ολοι οι μηνες σε βιντεο

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Άγιος Παΐσιος : Η Θεία και η ανθρώπινη δικαιοσύνη.
– Γέροντα, τί είναι Θεία δικαιοσύνη;– Θεία δικαιοσύνη είναι νά κάνεις αυτό πού άναπαύει τον άλλον. Αν έχεις λ.χ. νά μοιραστείς κάτι με κάποιον άλλον, νά του δώσεις όχι το μισό άπό αυτό πού έχεις, αλλά όσο θέλει εκείνος. Νά του πεις: Πόσα θέλεις; δυόμισι; τρία; πάρ” τα.


Νά δίνεις τά καλά και νά κρατάς τά σάπια. Νά δίνεις τά περισσότερα και νά κρατάς τά λιγότερα. Νά, πες πώς μας φέρνει τώρα μιά αδελφή δέκα δαμάσκηνα.


Αν εγώ άπό λαιμαργία φάω τά οκτώ καί σου αφήσω τά δύο, θά σε αδικήσω. Αν πώ: αφού είμαστε δύο, θά φάω τά πέντε καί θά σου αφήσω τά άλλα πέντε, τότε έχω τήν ανθρώπινη δικαιοσύνη.

Αν όμως δω ότι σου αρέσουν τά δαμάσκηνα και φάω μόνον ένα καί σου πώ: κάνε αγάπη νά φας εσύ τά υπόλοιπα, γιατί εμένα δεν μου πολυαρέσουν, άλλα μέ πειράζουν καί στά έντερα, τότε έχω τήν θεία δικαιοσύνη.

– Δηλαδή ανθρώπινη δικαιοσύνη ποια είναι;

– Ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι, αν πρέπει λ.χ. νά μοιραστείς κάτι μέ κάποιον άλλον, νά δίνεις το μισό καί νά κρατάς το άλλο μισό.

– Γέροντα, τί θέση έχει ή ανθρώπινη δικαιοσύνη στην πνευματική ζωή;

– Ή ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν είναι γιά τους πνευματικούς ανθρώπους είναι φρένο γιά τους κοσμικούς ανθρώπους. Ό πνευματικός άνθρωπος είναι ανόητος, άν άποβλέπει σ” αυτήν, γιατί μπροστά στην θεία δικαιοσύνη ή ανθρώπινη είναι μηδέν.

Αλλά και ό κοσμικός άνθρωπος, άν πετύχει κάτι σ” αυτήν την ζωή εφαρμόζοντας τήν ανθρώπινη δικαιοσύνη, δεν θά έχει τήν πραγματική χαρά και ανάπαυση.

Ας υποθέσουμε ότι δύο αδέλφια έχουν ένα κτήμα δέκα στρέμματα. Ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι νά πάρει ό καθένας άπό πέντε στρέμματα. Θεία δικαιοσύνη είναι νά πάρει ό καθένας αυτό πού έχει ανάγκη.

Αν δηλαδή ό ένας αδελφός έχει επτά παιδιά και ό άλλος δύο ή ή δουλειά του ενός είναι κατώτερη άπό τήν δουλειά του άλλου, πρέπει νά πάρει περισσότερο εκείνος πού έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Σ” αυτήν τήν περίπτωση είναι αδικία νά πάρει ό δεύτερος όσα καί ό πρώτος.

Ό κοσμικός άνθρωπος όμως δεν λαμβάνει ύπ” όψιν του ότι ό αδελφός του δυσκολεύεται νά τά βγάλει πέρα. Δεν καταλαβαίνει ότι ή μοιρασιά πού πάει νά κάνει είναι άδικη, γιατί δεν σκέφτεται πνευματικά.

Τού λές: πρέπει νά βοηθήσεις τήν οικογένεια σου νά δεχθεί νά δώσεις περισσότερα στον αδελφό σου πού έχει ανάγκη καί σου λέει: Γιατί; δεν τον αδικώ!

Έάν ήταν πνευματικός άνθρωπος, ακόμα καί άν ή γυναίκα του καί τά παιδιά του αντιδρούσαν, έπρεπε νά τους πείσει νά δεχθούν ό,τι του δώσει ό αδελφός του.

Αν ό αδελφός του έλεγε: εσύ θά πάρεις ένα στρέμμα, νά έπαιρνε τό ένα, χωρίς νά πει τίποτε, γιά νά νιώθει άνετα ό αδελφός του πού πήρε τά υπόλοιπα. Πάντως τό Ευαγγέλιο κάνει τήν καλύτερη μοιρασιά.

Μού κάνει εντύπωση ή αρχοντιά του “Αβραάμ. Όταν μάλωναν οι τσομπάνηδες του Λώτ καί του Αβραάμ γιά τά βοσκοτόπια, πήγε ό Αβραάμ στον Λώτ καί του είπε: Δέν κάνει να μαλώνουμε είμαστε συγγενείς.

Πού σέ αναπαύει εσένα νά πας; Θέλεις να πάς από “δώ η θέλεις να πάς από “κεί;. Ό Λώτ κινήθηκε καί λίγο ανθρώπινα και διάλεξε τά Σόδομα καί τα Γόμορρα, γιατί είχαν πρασινάδα καί βοσκοτόπια, καί τί έπαθε μετά!

Ό Αβραάμ κινήθηκε μέ την θεία δικαιοσύνη, θέλησε νά ανάπαυση τον Λώτ, καί χάρηκε κιόλας πού ό Λώτ πήγε στον καλύτερο τόπο.https://oliiorthodoxia.blogspot.com

Δημοφιλεις αναρτησεις

Translate